MARKETINGTOGO.NL

Boost your business!

Hoe merken het hoofd boven water houden tijdens een crisis

Wat is jouw mekrarchetype?

We zitten midden in een ongekende crisis. Intussen produceren sommige merken precies wat nodig is om mensen gezond te houden. Zoals desinfecterende handgel en mondkapjes. Andere merken gebruiken hun mediabudget om mensen te waarschuwen 1,5 meter van elkaar vandaan te blijven. Weer anderen bieden digitale oplossingen of helpen bij het organiseren van de logistiek voor oudere mensen die hun huis niet kunnen verlaten.

Wat kan jouw merk doen? Zal het nog verschil maken? Hoe kan jouw merk een zinvolle bijdrage leveren? Door, kort gezegd, de strijd aan te gaan. We zijn nu allemaal verenigd tegen een gemeenschappelijke vijand.

We zijn nu allemaal verenigd tegen een gemeenschappelijke vijand

Maar dit virus wordt vergezeld door een heleboel andere schurken. Door te handelen vanuit je identiteit, je merkarchetype, en door de strijd aan te gaan met jouw specifieke vijand wordt meteen duidelijk hoe je merk kan bijdragen.

Hier zijn enkele voorbeelden per merkarchetype om je op weg te helpen:

Explorer: deze vecht tegen dagelijkse routines. Onze gebruikelijke routines zijn net in de wacht gezet tot nader order. Voorbeeld: de meesten van ons hebben nog nooit vanuit huis gewerkt, zeker niet met zeer aanwezige kinderen. Het is een ontdekkingsreis voor ons allemaal. Het is oké om je verloren te voelen. Laat het los, laat het gaan. Presenteer als merk geen one-size-fits-all aanpak, maar laat de mensen de mogelijkheden zien.

Maker: creativiteit is misschien nog nooit zo waardevol geweest. We hebben geen halfbakken oplossingen nodig, maar dingen die echt werken. Voorbeelden zijn er al te over: drankenmerken die overstappen op de productie van desinfecterende handgel. Of modemerken die mondmaskers maken die echt bescherming bieden. Gebruik en deel je vakmanschap en vaardigheden waar ze het meest nodig zijn.

Hero: het is niet meer dan logisch om het even helemaal niet meer te zien zitten. Om je angstig te voelen of zelfs depressief. Om je verlamd te voelen. Op dit moment is het het beste om te accepteren dat wat je kunt doen het enige is wat je hoeft te doen. Daarom moedigt Nike je aan om thuis te blijven en te spelen. Geef mensen kleine uitdagingen om te doen. Help ze om die te bereiken.

Magician: elke crisis biedt ook een kans om te groeien. Hoe kan jouw merk de transformatie ondersteunen? Waarom zouden we dit als realiteit accepteren, laten we een nieuwe realiteit scheppen! Laat mensen een draaglijker heden ervaren of zelfs de nieuwe wereld die we na deze crisis zouden kunnen betreden.

Sage: er is zoveel actuele en vaak tegenstrijdige informatie. Wat moeten we weten om hier doorheen te komen? Wie heeft de kennis? Hoe kan die zo snel en zo breed mogelijk worden gedeeld? Maak het duidelijk en eenvoudig voor mensen. Help mensen beter te begrijpen wat er aan de hand is en wat ze kunnen en moeten doen.

Ruler: chaos ligt op de loer. Hoe kunnen we die op afstand houden? Welke nieuwe routines en structuren moeten we overnemen? Naar wie kunnen we kijken om de weg te wijzen? Uw merk kan een baken van vertrouwen zijn.

Hoe kunnen we het goede in ons allen wakker maken en houden?

Optimist: we kunnen toegeven aan negativiteit, we kunnen kritiek leveren, of we kunnen onze verschillen opzij zetten en ons verenigen in een gezamenlijke inspanning. Hoe kunnen we de moed erin houden? Hoe kunnen we het goede in ons allen wakker maken en houden? Zoals Coca-Cola in de Filippijnen die vindt dat haar reclamebudget nu beter elders kan worden besteed:

Neighbour: sommige mensen worden nu buitengesloten, anderen worden harder geraakt dan anderen. Hoe kunnen we hen helpen? Kun je een nieuwe beweging organiseren die de mensen bereikt die de hulp het hardst nodig hebben?

Caregiver: het is heel menselijk om eerst aan jezelf te denken. Maar wat blijkt, de meeste mensen doen het niet. We komen hier alleen doorheen als we blijven zien wat voor goeds we allemaal doen. Hoe kun je bijdragen? Bouw empathie op door persoonlijke verhalen te laten zien en te delen. Laat zien hoe hulpvaardig mensen kunnen zijn, help ze helpen.

De meeste mensen denken niet eerst aan zichzelf

Lover: we moeten opnieuw ontdekken hoe we ons tot elkaar verhouden, op de vierkante meter en op grote afstand. Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich niet verwaarloosd voelen? Hoe tonen we liefde en genegenheid? Aan anderen, maar laten we vooral niet vergeten om ook aardig te zijn voor onszelf.

Entertainer: hoe voorkom je na weken thuiszitten de verveling? Hoe kunnen we ontspannen en  plezier hebben terwijl we anderen niet in gevaar brengen? Kun je mensen helpen nieuwe manieren te vinden – of oude manieren te herontdekken – om onszelf en anderen te vermaken?

Rebel: een echte rebel leeft op in de huidige chaos. Niemand is vindingrijker en ziet beter wat er gezien de omstandigheden gedaan kan worden. Een rebel die wil bijdragen aan het grotere goed kan nu echt het verschil maken. Een rebel ziet het nieuwe normaal voor iemand anders, omdat ze de oude wereld nooit voor lief hebben genomen. Wat moeten we vanaf om een nieuwe wereld te creëren?

Dit zijn slechts enkele eerste gedachten over hoe het gebruik van merkarchetypes je kan helpen bij het maken van keuzes voor jouw merk in deze crisistijd. Bedenk wie je bent, kies je tegenstander en neem actie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *